Sonde

4.5

Nogle børn er ikke i stand til at synke mad sikkert og er derfor nødt til at have sonde, fordi mad/væske gennem munden er forbundet med stor fare for fejlsynkning.
De fleste børn, der er nødt til at få en sonde har en handicap eller et syndrom.
For nogle få sondebørns vedkommende er der intet handicap eller syndrom, der ligger til grund for behovet for sondeernæring og man har ikke fundet årsagen til den mangelfulde spisning.
Børnene har startet op med sondeernæring, fordi de har spist så lidt, at det gik ud over deres trivsel. Efterfølgende har det ikke været muligt at fjerne den igen.

Mange af disse børn vil kunne komme til selv at spise/drikke noget eller alt igen, hvis familierne får hjælp til spisetræning og når barnet er klar til det, sondeafvænning. Desværre findes der kun ganske få steder i det danske sundhedsvæsen, hvor man tager sig af sondeafvænning – og efter min mening, har man disse steder nogle gange for travlt med sondeafvænningen (barnet har ikke gennemgået en forberedende træning før selve sondeafvænningen og/eller sondeafvænningen foregår meget hurtigt)

Nogle handicappede børn har så mange problemer i fht. at indtage mad sikkert, at de er nødt til at fortsætte med sonde. Nogle af dem kan måske spise en smule selv og må så suppleres med sondemad.

Kontakt Ulla Lebahn, hvis du gerne vil vide noget mere om spisetræning og sondeafvænning, der foregår i hjemmet og sker på barnets præmisser.
Her kan du se priser på alle ydelser.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik