Vores vision er at hjælpe

COLOURBOX2597953– det kræsne barn til at opnå lystbetonet spisning.

– det kræsne barn til at udvide sit mad repertoire, så det fremover får en varieret kost.

– barnet med dårlig trivsel og lav vægt til at kunne spise nok og derved komme i bedre fysisk trivsel.

– de bekymrede og frustrerede forældre fra stram styring af måltider til at kunne slippe kontrol/styring og acceptere barnets valg/fravalg. Fra nødning, pres og afledning til at være neutrale rollemodeller og barnets hjælpere, når det er påkrævet.

Lebahn tror på, at kræsne børn kan lære at få et selvstændigt ansvar for mad/sult/mæthed, spise mere varieret og spise sig tilstrækkeligt mæt til at følge egen vækstkurve. Nogle få børn med et handicap vil fortsat skulle hjælpes fysisk og huskes på at spise.
Vi tror på, at næsten alle børn med spiseproblemer/kræsenhed er eller har været sarte for berøring inde i munden (taktil skyhed).

Det er næsten altid dette ubehag, der er den oprindelige årsag til den negative udvikling. Over tid kommer flere faktorer til at spille ind – bl.a. samspillet med forældrene i fht. mad/måltider, så det ender med at blive en ”både/og” problematik, hvor både sartheden og relationen er påvirket.
Vi tror på, at nogle ganske få børn har andre tilgrundliggende årsager. Det kan være traumatiske oplevelser omkring mund og ansigt. Det kan også i sjældne tilfælde være forældres psykiske problemer/sygdom.

Vi tror ikke på, at børn er kræsne ”med vilje”. Børn kan dog i perioder nægte at spise – som en reaktion på overvældende forhold (i familien/institutionen/skolen). Disse børn vil begynde at spise igen, når forholdene ændrer sig positivt.

Vi tror på, at forældre til børn med spiseproblemer/kræsenhed har gjort, hvad der står i deres magt, for at få deres barn til at spise.

Vi tror på, at forældre til børn med spiseproblemer/kræsenhed er villige til at kigge indad – på samspil, vaner og rutiner – for at ændre på den måde, måltiderne foregår.

Vi tror ikke på, at forældre er den oprindelige årsag til, at børn har spiseproblemer/bliver kræsne (ud over i ganske få tilfælde, hvor forælderen har psykiske problemer/sygdom), men de er medvirkende årsag til at problemerne vedbliver/udvikler sig.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik