Events

2014-04-04-11.12For english, look further down

Det er utroligt vigtigt for Lebahn at udbrede kendskabet til sansemotoriske spiseproblemer. Der er alt for lidt viden omkring det i Danmark.

Problemerne findes i alle variationer – fra kræsenhed over madfobi til total spisevægring. Hvilket kan kræve sondeanlæggelse og intensiv behandling.

Med større kendskab til symptomer, årsager, pædagogiske principper og metoder samt behandlingsmuligheder, er det muligt at spotte tendens til spiseproblemer. Så tidligt at man i mange tilfælde helt kan undgå problemerne og – hvis de opstår, da at man vil kunne sætte så tidligt ind med behandling, at barnet ikke ender med at have kroniske problemer.

Gennem årene har Lebahn via foredrag og undervisning haft kontakt med rigtigt mange mennesker – både forældre og fagpersoner. Alle, der har givet feedback, har samstemmende ytret, hvor stor betydning det har haft for dem at få viden og handlemuligheder.

Det glæder os, når vi kan mærke, at vi bidrager med positiv forandring og udvikling – både hjemme, i institutioner og på skoler. Det formår vi kun i et samspil med jer. Kontakt derfor Lebahn, hvis du har spørgsmål, feedback eller andet.

ENGLISH:

It is incredibly important for Lebahn to spread awareness of sensory-motor eating problems. There is far too little knowledge about it in Denmark (and most other countries).

The problems are found in all variations – from picky eating over food phobia to generalised eating disorder, which may require tubefeeding and intensive treatment.

With greater knowledge of symptoms, causes, pedagogical principles and methods as well as treatment options, click here it is possible to spot the tendency to eating problems so early, that in many cases you can completely avoid the problems and – if they occur, that you will be able to begin with treatment so early, that the child does not end up having chronic problems.

Throughout the years, Lebahn has been in contact with many people – both parents and professionals – through lectures and teaching. Anyone who has provided feedback has expressed how important the new knowledge has been for them – in order to help children with sensory-motorbased eating difficulties thrive more.

We are pleased when we are contributing with positive change and development – both at home, in institutions and in schools. We only succeed in interacting with you.

Contact Lebahn if you have any questions, feedback or anything else.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik