Om Ulla Lebahn

2.1

Jeg brænder for at gøre op med en tendens til at have fokus på problemer og begrænsninger ift. hvad og hvordan du spiser. Det handler ikke om ernæring. Det handler om at få alle til at forstå, at vi OGSÅ ved bordet er selvstændige væsener og skal respekteres som sådan:

 • Jeg vil hjælpe familier til et bedre liv, hvor maden bliver spist med glæde i en hyggelig stemning omkring bordet. Jeg vil give familier mulighed for et liv uden frustrationer med mad, uden behov for at styre og kontrollere. Et liv, hvor det enkelte barn gradvist udvikler sin selvstændighed – også ved spisebordet.
 • Jeg vil udbrede kendskabet til sansemotoriske spiseproblemer, så det bliver kendt og anerkendt. Jeg ser en udvikling i forhold til anerkendelse, idet jeg nu får henvendelser fra kommuner, som ønsker jeg skal hjælpe dem med børn, de ikke selv har kompetencer til at behandle.
  Jeg støtter op om denne udvikling ved at formidle viden omkring sansemotoriske problematikker og udvikling af mere hensigtsmæssige spisemønstre. Det er en indsigt, som er vigtig at give til forældre, pårørende og fagpersoner – det er alt lige fra dagplejer, tandplejere, pædagoger, skolelærer, plejeforældre, sundhedsplejersker til sygeplejersker og læger på sygehusene.
  Når det anerkendes vil vi på nye måder få mulighed for at kunne give den behandling, der virker på lang sigt.

Hjælp til familier

Lebahn har kliniklokaler i Kolding (Ulla og Malene), men vi tager  også på hjemmebesøg, når der er brug for trygge hjemlige omgivelser.

Har i brug for min hjælp, så kontakt mig for booking her: www.lebahn.dk/kontakt/

Supervision

Mange forskellige faggrupper har berøring med børn, der har spiseproblemer – indenfor normalområdet, specialområdet – både kommunalt og regionalt. Det mærkes tydeligt i det stigende antal henvendelser, som Lebahn har fået i tidens løb.

Som fagperson kan du udfordres i forhold til, hvordan du skal håndtere og hjælpe børnene, men også i forhold til, hvordan du skal gribe det an i forhold til forældrene. Det er ikke sjældent, at institutioners og skolers ”sund mad” politik ikke passer til den mad, børn med spiseproblemer typisk har med i madkassen. Hvis institutionen har madordning, er det ofte, at barnet helt undlader at spise eller kommer i konflikt omkring maden.

Supervision gives typisk via telefon eller google meet. Fagpersonen har den daglige kontakt med barn/familie og fremsender efter aftale videooptagelse samt journaloplysninger på barnet inden supervisionen. Når begge dele er grundigt analyseret af Lebahn, foregår selve supervisionen. Der er typisk tale om flere samtaler om det samme barn i et forløb.

Supervision gives også i forbindelse med sidemandsoplæring: Fagpersonen deltager i et behandlingshjemmebesøg, hvor Lebahn har ansvaret for det. Fagpersonen overtager over tid behandlingsforløbet. Det giver mulighed for gradvist at opnå kompetencerne i trygge rammer.

Supervision kan også være i form af enkeltstående samtaler – via telefon eller google meet. Det kan også foregå ved direkte kontakt. Der må påregnes kørselsudgifter, hvis kørsel er nødvendig.

Der er mange forskellige faggrupper, der har behov for supervision – lige fra den højtspecialiserede ergoterapeut i det regionale oralmotoriske team over sundhedsplejersken i kommunen/på skolen til pædagogen i en kommunal daginstitution/specialinstitution, der i gruppen har et barn med spiseproblemer.

udklip_prof

CV – Ulla Lebahn

Jeg blev uddannet som ergoterapeut i i perioden 1982-1985 og har siden været medlem af ergoterapeutforeningen. 2.3

ergo

De første mange år som ergoterapeut arbejdede jeg primært med voksne/ældre, der havde fået en blodprop eller blødning i hjernen.
Jeg har uddannet mig indenfor dette område undervejs (BOBATH og FOTTgrunduddannelsen, samt flere mindre kurser omkring neuropsykologisk behandling).
Jeg har en solid ergoterapeutisk grundviden, da jeg har arbejdet indenfor næsten alle specialer vedrørende behandling af fysiske sygdomme.

I perioden 2016-2019 blev jeg uddannet som Somatic experiencing practitioner (SE traumeterapeut) og har siden været medlem af SE foreningen.

I 2018 tog jeg kurser i oro-myofunktionel terapi (OMFT). I 2021 tog jeg kurset Myomentor (udvidet OMFT) og har siden inkluderet begge behandlingsmetoder i det samlede behandlingstilbud

Kompetencer:

 • Undersøge og behandle et barns/en families trivselsproblemer samt problemer, der har relation til spisning (Jeg er specialiseret i selvreguleringsproblemer, sansemotoriske spiseproblemer og stress/traumatisering)
 • Give grundig forklaring om årsager og sammenhænge
 • Undervise forældrene i regulering af nervesystemet/den polyvagale teori med anvendelse af “komfortbarometret”
 • Rådgive i fht. undersøgelser, der evt. mangler at blive foretaget
 • Lægge en målrettet og prioriteret handleplan
 • Give konkret vejledning til forældrene i forhold til de adfærdsændringer, der skal til, for at skabe holdbare fremskridt hos barnet
 • Behandle barnet og familien i fht. de problemer, de har som led i problematikken – inklusiv selvregulering/traumeterapi
 • Henvise til lokale eksperter inden for de områder, hvor jeg ikke selv har kompetencer eller hvor lokal behandler er at foretrække (feks. kropsterapi, integrering af primitive reflekser, behandling af stramt tungebånd og læbebånd)
 • Give supervision til fagpersoner i teamet omkring barnet, der har behov for specialiseret sparring, samt løbende samarbejde med dem, hvis det skønnes relevant
 • Undervise fagpersoner i behandlingsmetoder og principper
 • Undersøge og behandle funktionelle mund/tandproblemer (typisk tungen, der ikke bevæger sig korrekt og som ved sin adfærd kommer til at skabe ubalance i tænderne – overbid, åbent bid, dybdebid, krydsbid m.m.) med anvendelse af OMFT metoden.

Jeg behandler primært børn og unge i alderen 0-18 år ift. sansemotoriske spiseproblemer, men afviser ikke voksne, der stadig har problemer.
Ift. regulering af nervesystem (stress, angst, chok, traumer) og funktionelle mundproblemer behandler jeg alle aldre.

Min baggrund:

2003 fik jeg arbejde på Kolding sygehus og brugte i starten halvdelen af min tid på børneafdelingen.  Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne gøre en forskel i fht. til de børn, der havde svært ved at spise (spisevægring, svær kræsenhed og fobisk tilgang til mad). Der var meget lidt viden om ”småbørnsspisevægring” dengang samt en tendens til uhensigtsmæssige tiltag. Jeg blev mere og mere interesseret og begyndte at opsøge viden.

I 2005 fik jeg en unik mulighed for at følge med et barn til universitetsklinikken i Graz, Østrig, hvor barnet blev indlagt til sondeafvænning. Klinikken vænner børn af med at bruge sonde. Afvænningen  foregår ved hjælp af både negative og positive forstærkningsmetoder. Man arbejder på klinikken meget tværfagligt og med et særligt koncept, der kombinerer psykiatri og somatik. Konceptet kaldes populært for “Grazer-modellen”. Det blev det store vendepunkt. Efter jeg kom hjem, gik jeg i gang med at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne fra Graz. Samtidig arbejdede vi i teamet videre på at kombinere vore egne metoder med dem fra Graz, så det passede til danske forhold og kultur. Fra 2005 arbejdede jeg fuldtids på børneafdelingen.

2007 oprettede jeg privat foredragsvirksomhed for at kunne tage ud og holde foredrag om behandlingskonceptet ”Grazer-modellen”. Jeg har siden holdt utallige foredrag for en bred vifte af fagpersoner, samt for forældre, foreninger, kommuner og sygehuse. Jeg så behovet for et større kendskab til behandling af børn med sansemotoriske spiseproblemer. I takt med at spiseteamet på Kolding sygehus fik flere og flere henvendelser, fik vi udviklet vores eget koncept. Jeg var den primære initiativtager, men havde store glæde af samspillet og samarbejdet med de øvrige 7 faggrupper i spiseteamet.

2009 var jeg medarrangør og indlægsholder ved den 1. nordiske konference om spiseproblemer hos børn, der blev afholdt i Oslo. Jeg har siden haft stor glæde af det netværk, der blev grundlagt der.

2011 modtog jeg ergoterapeutforeningens innovationspris for mit arbejde med at udvikle og udbrede kendskabet til et nyt behandlingskoncept i Danmark samt for min evne til at skabe egen virksomhed.I mit firma steg efterspørgslen efter viden og efter behandling (fra andre dele af landet) Så i 2012 gik jeg på halv tid for at opbygge mit firma yderligere og i 2013 overgik jeg til udelukkende at arbejde i mit firma.

2012 fik jeg med hjælp fra PROTAC’s studie- og rejselegat mulighed for at tage på kursus- og studierejse til USA. Jeg tog på “SOS approach to feeding”s grund- og udvidede kursus, samt tog på studieophold på deres klinik efterfølgende.
Siden har jeg oversat og tilpasset SOS approach to Feeding teamets koncept til danske forhold, således at mine behandlingsmetoder og principper i dag består af det bedste fra Graz, Kolding og USA.

2013 startede jeg i min virksomhed på fuld tid. Samme år var jeg som gæsteforfatter med til at skrive en bog ”Spisning og sensitivitet”.  Hovedforfatter er psykolog Athina Dehlskov. Jeg skrev sidste kapitel. Det er muligt at læse kapitlet her.

I 2016 var jeg kursus arrangør for det tværfaglige kursus SOS Approach to Feeding Conference. Det er det kursus, jeg selv tog i USA og som har en meget central rolle i mit behandlingskoncept.

I 2019 blev jeg færdig som Somatic Experiencing practioner (kort navn: SE terapeut eller traumeterapeut)  for mere information klik her.

I 2019 blev jeg færdig med de 4 selvregulerings moduler “At tune sig ind på børn” udviklet af Ale Duarte, som er Somatic experiencing practitioner .

I 2023 modtog jeg Ropox prisen, som begge min medarbejder Ergoterapeut Mette-Marie Bolther havde indstillet mig til – godt hjulpet af min anden medarbejder Jordemoder og ammevejledr Malene Nytofte-Bæk og min samarbejdspartner, SE traumeterapeut Ayuna Pedersen.

Relevante kurser/konferencer samt efteruddannelse:

2023 Behandling af traumer hos børn modul 3 – Maiken Bjerg, psykoterapeut, traumeterapeut og musikterapeut
2023 Behandling af traumer hos børn modul 2 – Maiken Bjerg, psykoterapeut, traumeterapeut og musikterapeut
2023 Ergoterapeutisk ammevejledning – Maj-brit Birch Lykkegaard,  ergoterapeut og IBCLC
2023 Skamkompasset introduktion – Ulla Rung Weeke, krisepsykolog og kropsterapeut

2022 Interoception part 2 – OT therapist Kelly Mahler, USA
2022 Introduction to Internal family system (psychotherapy) – cand.psych.aut. John Hjarsø Mortensen
2022 Holistic Assessment and Interventions: Clinical Reasoning in Practice – OT Kim Barthel, Canada
2022 Relinquishment, Separation, Adoption, and the Baby’s Experience – a Webinar Series by Prenatal and Perinatal Healing Online Learning Center
2022 MYOMENTOR – Oro Facial Myofunctional Therapy – Sarah Hornsby, myofunctional therapist, the Breathe institute (online)

2021 Breathe Baby – Feeding, feelings and function (0-6 months) – dentist Chelsea Pinto, The breathe institute, USA (online)
2021 OMFT basic course – Orthodontist Berry Verlinden and SLP Liset Maas-Houtekamer
2021 Behandling af traumer hos børn modul 1 – Maiken Bjerg, psykoterapeut, traumeterapeut og musikterapeut
2021 Fostrets og fødslens psykologi – Henrik Dybvad Larsen, psykolog og Mette Rahbek, psykolog
2021 Autisme Matters –  Kim Barthel, OT, Canada (online due to COVID19)
2021 Interoception – Kelly Mahler, OT, USA (online due to COVID19)
2021 A year of Polyvagal (Stephen Porges theory regarding regulation of the nervous system) – Deb Dana, USA (Online)

2020 Sensory babies – Nurture with Knowledge – Emily Hills and Lindsay Hardy, neonatal OTs, England
2020 Family in Tune – Boundaries & Meaningful Activities – Ale Duarte, SEP  (online due to COVID19), Brasilien
2020 pre- and perinatal trauma – Raja Selvam, Integral Somatic Psychology (online due to COVID19)
2020 temadag om forældresamarbejde og konflikthåndtering –  organiseret af ETF børn og unge
2020 introduction to SOMA-embodiment – Sonia Gomes, SEP, SOMA, Phd

2019 Reestablishing social engagement – bodily anchoring through working with the haptic system –   Marcelo Muniz, Rolfing, SOMA
2019 SOS (Sequential Oral Sensory) approach to feeding (basic) – SLP Erin Ross and pediatric psycologist Kay Toomey
2019 OMFT basic course – Orthodontist Berry Verlinden and SLP Liset Maas-Houtekamer
2019 Tune into children –  Ale Duarte, SEP, Brazil (Modul 4)
2019 SOS4TOTS; Diagnosis and treatment of tethered oral tissues – dr. Lawrence Kotlow
2019 Reflux symposium – arrangør Lebahn.dk
2019 Somatic Experiencing practitioner – SEP Sonia Gomez (3 årig efteruddannelse – Advanced 2)
2019 Tune into children – Ale Duarte, SEP, Brazil (Modul 3)
2019 Myobrace – Hans Jorgen (MRC – Myofunctional research co.)
2019 TOTs; Functional assessment and remediation of Tehthered Oral Tissues – Lori Overland, SLP, USA
2019 6th pediatric feeding conference Phoenix, Arizona – online deltagelse

2018 Tune into children – Ale Duarte, SEP, Brazil (Modul 2)
2018 Somatic Experiencing practitioner – Sonia Gomez SEP, Brazil (3 årig efteruddannelse – Advanced 1)
2018 OMFT (oro-myo-functional-therapy) basis kursus – v/specialtandlæge Berry Verlinden og talepædagog Liset Maas-Houtekamer (3 dages kursus)
2018 Shame and Pride – coming to the authentic self – Peter Levine SEP, somatic experiencing therapy founder (4 dages kursus)
2018 Tarmen, bakterier og overvægt i børnealderen v/ læge Cilius Esmann Fonvig,  Sutteteknik i teori og praksis v/ Kiropraktor Charlotte Giuliani, Sansemotoriske forudsætninger for at spise v/ ergoterapeut Helle Grøndahl (Temadag Nestle)
2018 Sensorisk bearbejdning og sensoriske forstyrrelser v. ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg (Fyraftensmøde Semper)
2018 Somatic Experiencing practitioner – Doris Rothbauer, SEP, Germany (3 årig efteruddannelse – Intermediate 2)
2018 Tune into children – Ale Duarte SEP, Brazil (Modul 1)
2018 Tongue tie Symposium i København (Mouth-based problems leading to dental issues, Speech
difficulties, failure to thrive and/or feeding and eating difficulties)
2018 Sunde børn – inspirations konference m. Landbrug og fødevarestyrelsen

2017 udvidet førstehjælp
2017 Somatic Experiencing practitioner – Doris Rothbauer, SEP, Germany (3 årig efteruddannelse – intermediate 1)
2017 Somatic Experiencing practitioner – Cornelia Rossi, SEP, Brazil (3 årig efteruddannelse – beginner 2)
2017 5th pediatric feeding conference USA – online deltagelse
2017 Systemic Tracking – selfregulation in children – Ale Duarte, SEP, Brazil (Somatic Experiencing)
2017 Spirit – Tracy Murnan Stackhouse, OT, USA (Sensory Processing – Integration, Reasoning Tool of Pediatric Occ. Therapy)

2016 Somatic Experiencing practitioner – Cornelia Rossi, SEP, Brazil (3 årig efteruddannelse – beginner 1)
2016 Somatic Experiencing – introduktionskursus – Ursula Fürstenwald, SEP, Danmark
2016 Udvikling af tarmsystemet – temaeftermiddag Semper nutritions
2016 Somatic Experiencing – trauma through a child´s eyes – Maggie Kline, SEP, USA
2016 International conference on cerebral palsy (CP) and other childhood-onset disabilities (ICPC, EACD and IAACD)
2016 Introduction to Sensory Defensiveness:  a Comprehensive Treatment Approach – Patricia, OT og Julia Wilbarger, OT, USA
2016 SOS (Senquential Oral Sensory) approach to feeding (basic) – SLP Erin Ross and pediatric psycologist Kay Toomey
2016 Oral Placement Therapy level 2 – René Roy Hill, SLP, USA
2016 Oral Placement Therapy level 1 – René Roy Hill, SLP, USA

2015 Børn som spiser for lidt –  foredrag Dorthe Bordal, pædagog, Danmaark
2015 Tarmbakterier, probiotika og rollen som far – temadag Semper nutrition
2015 Feeding Therapy – a sensory motor approach – Lori Overland, SLP, USA
2015 Sanseintegrations behandling til børn med lettere motoriske vanskeligheder – ergoterapeut Ulla Sparholt og fysioterapeut Katrine Jürgensen
2015 Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser – sensory processing measure (SPM, SPMP and quick tips) and Sensory tool kit – Diana Henry
2015 Nordic conference on children with feeding disorders – Oslo
2015 European conference of childhood disability (EACD) – Copenhagen

2014 Music and sound in therapy – Suzanne Evans Morris, SLP, USA
2014 Sensory diets – Tracey Murnan Stackhouse, OT, USA
2014 Functional neuroscience – Focus on Sensory Processing Theories – OT Tracey Murnan Stackhouse
2014 Neuroaffektiv udviklingspsykologi – Tracey Murnan Stackhouse, OT, USA
2014 Sensory profile 2 and School companion  – Winnie Dunn, OT, USA
2014 Feeding and pre-speech programs for children with motor challenges – Suzanne Evans Morris, SLP, USA
2014 Concious Connections – Somatic Experiencing (mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer) – Maggie Kline, SEP, USA
2014 Sensory Profile 2 – ergoterapeut Ulla Sparholt
2014 Refluks hos børn – foredrag ernæringsekspert Umahro Cadogan
2014 Neuroaffektiv udviklingssykologi – Psykolog Susan Hart
2014 Læring kræver næring – kostkonsulent Birgitte Flensholt
2014 Sensory profile – fortsætter – ergoterapeut Ulla Sparholt
2014 Udvidet førstehjælp

2013 Stimulastik – ergoterapeut solvej Darré
2013 Sensory profile – ergoterapeut Ulla Sparholt
2013 ADHD og kost – kostkonsulent Karen Nørby

2012 1 uges praktik ved SOS Approach to Feeding team i Denver Colorado
2012 Senquential Oral Sensory (S.O.S) approach to feeding (basic and advanced) – Erin Ross, SLP, OT Bethany Cortsha og Kay Toomey, psykchologist, USA
2012 Castillo Morales – introduktionskursus – ergoterapeut Marianne Castmar og tandlæge Inge Krügermeier

2011 Nordisk konference om spiseproblemer hos børn 0-18 år
2010 Constraint induced movement therapy (CIMT) in children with unilateral cerebral palsy – dr. OT Pauline Aarts
2009 Nordisk konference om spiseproblemer hos børn 0-18 år
2008 Grundkursus i Facial Oral Tract Therapy (FOTT) – Anette Kjærsgaard og Jim Jensen  (Hammel Neurocenter)
2007 Oralmotoriske dysfunktioner hos børn (Hammel neurocenter)
2006 Børn – hjælpemidler og anden støtte til leg, aktivitet og deltagelse i hverdagen – temadag
2004 AMPS (assesment af motor and perceptual skills)
2003 Ergoterapeutisk supplements kursus (Bobath) – ergoterapeut Marit Nääs, Sverige
2002 Undersøgelse af synkefunktionen hos senhjerneskadede patienter
2002 ICF – international klassicifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand
1996 psykofysiske dysfunktioner – ergoterapeut Birgitte Christensen
1995 Undersøgelse og behandling af den voksne hemiplegiker (3 ugers Bobath grundkursus) – fysioterapeut Karen Hastrup Arentsen

forklaring vedr. forkortelser:
SEP = Somatic Experiencing Practitioner – på dansk SE traumeterapeut
FOTT = Fascio Oral Tract Terapi – optræning af ansigt og mund
OT = occupational therapy – det engelske ord for ergoterapi
SLP = Speech Language Pathologist – det engelske ord for logopæd.  (logopæd er en univeritets udd. Talepæd er en efterudd. til folkeskolelærerudd.)
SOS = Sequential oral sensory
CIMT = Constraint Induced Movement Therapy
TOTs = Tehthered Oral Tissues

Menu
Cookie- og privatlivspolitik