Hjemmebesøg (større børn)

stor-dreng-foran-suppePlan for et typisk hjemmebesøg for større børn (ca. 7/9 år +):

Tidsforbrug ca. 5-6 timer

Forud for hjemmebesøget udfylder familien et detaljeret spørgeskema samt videregiver relevante journaloplysninger fra egen læge, sygehus eller andre private behandlere. (analyse af spørgeskema samt forberedelse til hjemmebesøget tager som regel ½ time)
Det anbefales at begge forældre er til stede ved hjemmebesøget. Hvis det ikke er muligt, da gerne en ekstra person, som vil kunne gå fra sammen med barnet, hvis det har behov for det.

Forældrene bør inden et hjemmebesøg tage en snak med barnet om spiseproblemerne. Det er vigtigt at høre, om barnet selv oplever at have spiseproblemer samt om det gerne vil kunne spise andet/mere end det gør. Barnet behøver ikke at sige ja til behandling, for at det kan være relevant med et hjemmebesøg. Det er nok, at det indvilger i at høre om behandlingen og få en forklaring på, hvad der er galt. Nogle af de store børn skal bruge lidt tid til at mærke efter, om de er klar til behandling, efter de har fået den nye viden. Barnet skal naturligvis informeres om, at det vil være i fokus under hjemmebesøget. Det er vigtigt at fortælle barnet, at det IKKE bliver udsat for ubehagelige oplevelser og at det ikke bliver tvunget til at smage på noget, det ikke selv er klar til.

Indhold:

 • Etablere indledende kontakt med barnet
 • Vurdere barnets generelle udviklingsniveau motorisk og mentalt
 • Foretage en sansemotorisk screening af barnet og ved behov henvise til sanseintegrationsterapeuter i nærmiljøet for videre udredning og behandling 
 • Undersøge barnets mund og ansigt – motorisk og sensorisk
 • Observere et typisk måltid
 • Vurdere barnets spisemæssige udviklingsniveau
 • Vurdere barnets forhold til mad og drikke. Det foregår som en leg, hvor barnet lægger mad på en interesse skala. (ud fra hvordan det tror, det vil være at spise maden, hvis det er mad, det aldrig har smagt)
 • Analysere og vurdere interaktion og adfærd mellem barn og forældre ved hjemmets måltider
 • Observere interaktion og adfærd ved typiske situationer i hjemmet – f.eks. leg, spil, praktisk aktivitet 
 • Give detaljeret og målrettet rådgivning og vejledning til forældre og barn. Jo større barnet er, jo mere er det barnet, der er centrum for denne del
 • Udlevere og gennemgå relevante skriftlige vejledninger 
 • 2. måltid (her opstartes de ændrede metoder – så forældrene oplever, hvordan de fremover skal agere) Hvis barnet accepterer, er det Ulla, der er hjælper. Hvis barnet ikke er klar, superviserer Ulla forældrene til at have ny adfærd.
 • Ved behov gennemgås til sidst spørgeskema – sensorisk profil – selve analysen sker efterfølgende

Efterfølgende foregår behandlingen mest som vejledning via telefon/skype (for de familier, der bor langt væk). Det er således familien selv, der i det daglige varetager behandlingen. Justering og problemidentificering kan ske via telefon/mail/skype/videoupload.
Der er sjældent behov for et opfølgende hjemmebesøg.
I det fleste tilfælde kan et opfølgende hjemmebesøg erstattes af videooptagelser, som fremsendes til analyse. Vejledning sker på baggrund af videoen via telefon/skype.

For de store børns vedkommende vil de få selvstændige opgaver (”madlektier”) som de skal udføre. Feedback i forhold til lektierne foregår mellem Ulla og barn. Det sker ofte pr. skype eller telefon. Barnet sender de skriftlige lektier elektronisk forud for samtalen (eller får hjælp af forælder).

Hver enkelt forløb planlægges individuelt og sker naturligvis i samråd med familien. Der kan derfor være afvigelser fra ovenstående.

Kontakt Lebahn hvis du overvejer at dit barn skal undersøges og behandles i hjemmet.
Her kan du se priser på alle ydelser.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik