Hjemmebesøg (større børn)

stor-dreng-foran-suppePlan for et typisk miniforløb for større børn (ca. 7/9 år +):

Tidsforbrug ca. 2-3 timer

Forud for hjemmebesøget

Forældrene booker selv tid til den indledende samtale (uden barnet) på hjemmesiden. Samtalen varer en time og foregår i klinikken eller online (Google-meet konference).
Det anbefales, at begge forældre deltager ved samtalen.

Familien udfylder forud for samtalen et detaljeret spørgeskema. Spørgeskemaet skal være mig i hænde senest 1 døgn før samtalen. Der betales en lidt højere timepris for den første samtale, idet min forberedelse (spørgeskema analyse og journaloprettelse) indgår her.

Hvis barnet har et betydende handicap eller har været meget syg, kan det også være relevant at videregive journaloplysninger. Hvis det er større mængder papirer, der skal gennemgås, er jeg nødt til at kræve betaling for den ekstra tid, jeg bruger – så vurder selv, hvad der er relevant at sende som originaler og hvad, der kan gengives som resume i spørgeskeamet.

Det anbefales, at begge forældre er til stede ved det efterfølgende hjemmebesøg. Hvis det ikke er muligt, da meget gerne at der er en anden person tilstede, som barnet er tryg ved og som vil kunne gå fra sammen med barnet, hvis der er behov for det.

Forældrene bør inden et hjemmebesøg tage en snak med barnet om spiseproblemerne. Det er vigtigt at høre, om barnet selv oplever at have spiseproblemer samt om det gerne vil kunne spise andet/mere end det gør. Barnet behøver ikke at sige ja til behandling, for at det kan være relevant med et hjemmebesøg. Det er nok, at det indvilger i at høre om behandlingen og få en forklaring på, hvad der er galt. Nogle af de store børn skal bruge lidt tid til at mærke efter, om de er klar til behandling, efter de har fået den nye viden. Barnet skal naturligvis informeres om, at det vil være i fokus under hjemmebesøget. Det er vigtigt at fortælle barnet, at det IKKE bliver udsat for ubehagelige oplevelser og at det ikke bliver tvunget til at smage på noget, det ikke selv er klar til.

Indhold:

 • Etablere indledende kontakt med barnet
 • Vurdere barnets generelle udviklingsniveau motorisk og mentalt
 • Foretage en sansemotorisk screening af barnet 
 • Undersøge barnets mund og ansigt – motorisk og sensorisk
 • Observere et typisk måltid
 • Vurdere barnets spisemæssige udviklingsniveau
 • Vurdere barnets forhold til mad og drikke
 • Analysere og vurdere interaktion og adfærd mellem barn og forældre ved hjemmets måltider
 • Observere interaktion og adfærd ved typiske situationer i hjemmet – f.eks. leg, spil, praktisk aktivitet 
 • Give detaljeret og målrettet rådgivning og vejledning til forældre og barn. Jo større barnet er, jo mere er det barnet, der er centrum for denne del
 • Udlevere og gennemgå relevante skriftlige vejledninger 
 • Hvis der er behov for yderligere undersøgelse eller behandling, gennemgås muligheder

Der skrives kortfattet journalnotat ved både indledende samtale og hjemmebesøg. Denne kan udleveres hvis det ønskes.

Efter hjemmebesøget

Hvis der er brug for yderligere vejledning, foregår denne i klinikken eller via telefon eller ZOOM konference (for de familier, der bor langt væk).
Forældrene kan fremsende videooptagelser, hvis de har brug for specifik vejledning (uden at jeg skal køre hjem til dem).
Jeg bruger 3 x det antal minutter videoen varer på at analysere – hvorfor det anbefales at indsende korte videoer (eller skriver hvilke minutter, jeg skal koncentrere mig om)
Det er forældrene, der selv i dagligdagen udfører de forandringer, vi bliver enige om.

Der kan i nogle tilfælde være  behov for et opfølgende hjemmebesøg, men kan et opfølgende hjemmebesøg erstattes af  Vejledning sker på baggrund af videoanalysen og foregår via telefon/ZOOM.

De større børn/unge vil, når de er klar, selv kunne arbejde med ny mad (”madlektier”).
Feedback i forhold til lektierne foregår mellem Ulla og barn. Det sker ofte pr. ZOOM eller telefon.

Hver enkelt forløb planlægges individuelt og sker naturligvis i samråd med familien. Der kan derfor være afvigelser fra ovenstående.

Kontakt Lebahn hvis du overvejer at dit barn skal undersøges og behandles i hjemmet.
Her kan du se priser på alle ydelser.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik