Hjemmebesøg (mindre børn)

Plan for et typisk forløb for mindre børn (ca. 0/6-8 år):

Forud for hjemmebesøget

Familien udfylder et detaljeret spørgeskema samt videregiver relevante journaloplysninger fra egen læge, sygehus eller andre private behandlere. Analyse af spørgeskema tager som regel 20 minutter. Forberedelse af hjemmebesøget tager alt efter mængden af journaloplysninger, som vi skal læse og behovet for at forberede specialmad mellem ½ og 1½  time.

Det anbefales at forældrene planlægger deres tid, så de begge er til stede ved hjemmebesøget. Hvis det ikke er muligt, da meget gerne at der er en anden person tilstede, som barnet er tryg ved og som vil kunne gå fra sammen med barnet, hvis der er behov for det.

Så snart barnet er gammelt nok til at forstå budskabet, bør forældrene informere om hjemmebesøget, så barnet er forberedt på at være i fokus. Det er vigtigt at fortælle barnet, at det IKKE bliver udsat for ubehagelige oplevelser og at det ikke bliver tvunget til at smage på noget, det ikke selv er klar til.

 

Selve hjemmebesøget (som regel 5-6 timer)

 • Etablere indledende kontakt med barnet
 • Vurdere barnets generelle udviklingsniveau motorisk og mentalt
 • Foretage en sansemotorisk screening af barnet
 • Undersøge barnets mund og ansigt – motorisk og sensorisk
 • Observere et typisk måltid
 • Vurdere barnets spisemæssige udviklingsniveau
 • Vurdere barnets forhold til mad og drikke. Det foregår som en leg, hvor barnet lægger mad på en interesse skala. Ud fra hvordan det tror, det vil være at spise maden, hvis det er mad, det aldrig har smagt
 • Analysere og vurdere interaktion og adfærd mellem barn og forældre ved hjemmets måltider
 • Observere interaktion og adfærd ved typiske situationer i hjemmet – f.eks. leg, spil, praktisk aktivitet
 • Give detaljeret og målrettet rådgivning og vejledning til forældre og barn. Jo større barnet er, jo mere er det barnet, der er centrum for denne del
 • Udlevere og gennemgå relevante skriftlige vejledninger
 • 2. måltid. Her opstartes de ændrede metoder – så forældrene oplever, hvordan de fremover skal agere. Hvis barnet accepterer, er det os, der er hjælper. Hvis barnet ikke er klar, superviserer vi forældrene til at have ny adfærd.
 • Ved behov gennemgås til sidst spørgeskema – sensorisk profil – selve analysen sker efterfølgende
 • Hvis der er behov for sansemotorisk behandling henvises til sanseintegrationsterapeuter i nærmiljøet, så behandling kan foregå lokalt.

Efter hjemmebesøget

Efterfølgende foregår behandlingen af spiseproblemerne mest som vejledning via telefon/skype (for de familier, der bor langt væk). Det er således familien selv, der i det daglige varetager behandlingen. Justering og problemidentificering kan ske via telefon/mail/skype/videoupload.

Der er sjældent behov for et opfølgende hjemmebesøg.

I de fleste tilfælde kan et opfølgende hjemmebesøg erstattes af videooptagelser, som fremsendes til analyse. Vejledning sker på baggrund af videoanalysen og foregår via telefon/skype.

Hver enkelt forløb planlægges individuelt og sker naturligvis i samråd med familien. Der kan derfor være afvigelser fra ovenstående.

 

Kontakt Lebahn hvis du overvejer at få dit barn undersøgt og behandlet i hjemmet.
Her kan du se priser på alle ydelser.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik