Behandling og vejledning

COLOURBOX1537714Spiseproblemer giver udfordringer – ikke kun for barnet selv, men også for familien.

Passes barnet uden for hjemmet eller går det i skole, er der ofte også udfordringer der.

Der er derfor behov for hjælp, ikke kun til barnet og forældre, men også til omsorgspersoner i barnets nære miljø.

Hvert barn er unikt og hver families adfærd ligeså. (ideologi, sammensætning, vaner, døgnrytme osv.) Derfor er der behov for en målrettet og personligt tilpasset indsats, når barnet skal lære at spise.

Det er ofte svært for forældrene selv at gennemskue, hvor dybt spiseproblematikken stikker og hvor mange faktorer, der spiller ind. Hjælp fra det offentlige, sker ofte i form af symptombehandling (frem for årsagsbehandling).

Langt de fleste børn spiser efter et forløb hos Ulla Lebahn mere, mere varieret, har større madlyst og spiser selvstændigt.

For at kunne behandle spiseproblemerne effektivt, er det vigtigt at finde frem til de tilgrundliggende årsager – også selv om opstarten/årsagerne ligger år tilbage. Der skal kigges på både barn, forældre og samspil.

Hvis man kun fokuserer på selve spisningen (eller spisevægringen), er der stor risiko for at man i bedste fald symptombehandler. I værste fald kan man gøre problemet værre. Det hjælper i hvert fald ikke at lokke, nøde eller tvinge barnet til at spise.

Det er vigtigt at kende barnets aktuelle udviklingsniveau i munden, samt kende til evt. handicaps, der skal kompenseres for. Derved er det muligt at finde ny mad, som barnet vil kunne mestre.. Denne forsinkede (og i nogle tilfælde anderledes) udvikling er ikke noget, forældrene har indsigt i og ofte har egen læge, replica breitling sundhedsplejerske eller øvrige sundhedspersoner omkring Barnet det heller ikke. Når barnet har fået hjælp til at mestre mad på det udviklingstrin, det er nået til, vil det i langt de fleste tilfælde få lyst til og mod på at udvikle sig videre og dermed færdiggøre den udvikling, der er gået i stå.

Det er også vigtigt at kigge på relationen mellem forældre og barn og på hvordan måltiderne/madindtaget foregår, idet der ofte er opstået uhensigtsmæssige vaner og rutiner. Der skal derfor kigges på, hvordan måltiderne har foregået tidligere – helt tilbage til de allerførste måltider.

Når forældrene har fået indsigt barnets i opfattelse af måltiderne (før og nu), er det muligt at ændre på de fremtidige måltider, så de foregår på en måde, der gør barnet selvstændigt og trygt.

Hvis du har behov for at kunne medtage kortfattet materiale om behandling til din egen læge, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, kan du downloade en folder her.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik