Blog

Udbytte af behandling ift. trivsel og mad?

Jeg sidder lige nu og forbereder 4 timers undervisning for sundhedsplejersker, der har særlige kompetencer ift. for tidligt fødte børn. Det er altid spændende (og krævende!) at skulle planlægge indhold og udarbejde powerpoint til en bestemt faggruppe eller til en bestemt problematik (her de præmature børn).
Krævende fordi det pga. COVID er flere år siden, jeg har været ude at undervise og fordi jeg har lært meget nyt i den periode og gerne vil have alt det nye med. Det afspejler sig i mit valg af emner og måden, jeg fremlægger dem på.

Midt i processen kom jeg i tanke om, at jeg faktisk ikke har opdateret min hjemmeside med det nyeste… så det bør jeg/vi snart gå i gang med at ændre på – særligt også fordi vi er gået fra “mig” til “vi” idet Jordemoder og ammevejleder Malene er kommet til og tager sig af de spæde og ergoterapeut, OMFT behandler og traumeterapeut studerende Mette-Marie er i praktik mhp. ansættelse efterfølgende.
Ændring af hjemmesiden er dog en kæmpe mundfuld, så det må vente lidt endnu!!

Tilbage til hvorfor jeg skriver denne blog lige nu…
Da jeg sad med den slide,hvor jeg har nedskrevet de ændringer, som typisk sker ved at være i behandlingsforløb ift. sansemotoriske spiseproblemer fik jeg stor trang til at dele dem med jer og gik på hjemmesiden, men kunne ikke LIGE finde det rette sted at putte dem… så derfor valg af bloggen.

Det er positive forandringer, som forældrene desperat har jagtet at opnå selv.
Forældrene har næsten altid inden de kontakter mig forsøgt forskellig pædagogik, som de har læst sig til, fået råd om fra familie/venner eller googlet sig til.
De har derefter forsøgt at få hjælp fra forskellige fagpersoner fra kommunen og regionen. De siger samstemmende, at hjælpen er for fokuseret på mål og vægt, accept af kompensation (som feks. afledning med tablet) og at hvis de lykkes med at få kalorier nok i barnet og afledningen virker, så er der næsten ingen hjælp at få.

Målene er udformet ud fra min årelange erfaring og den feedback jeg får fra forældrene. Så en stor tak skal lyde til de forældre, der kommer med feedback og updates efter endt behandling!!
Nogle familier når alle mål, nogle familier de fleste mål – dog nok til at barnet overordnet set trives og roen har sænket sig ved middagsbordet. (det kræver naturligvis, at familien vedholder at bruge de nye metoder…. hvis de går tilbage til gammel adfærd, så gør barnet det mærkeligt nok også…

Er alle mål opnået ved at gennemføre et miniforløb, som er det forløb, de fleste familier booker?
Svaret er ofte NEJ til alle mål – men vi når tit så langt, at der er “skiftet gear” fra en negativ spiral til en positiv – og både forældre og det større barn har fået nok vejledning til at kunne videreføre processen selv.
Ofte vælger familierne dog adhoc vejledning online eller i klinikken (lokale) efterfølgende, så evt. stilstand og uforudsete problemer kan tackles i samråd med mig/os.

Er du som fagperson nysgerrig for at vide mere om behandling af børn med sansemotoriske spiseproblemer?
Der er stadig pladser på det tværfaglige kursus “SOS approach to feeding” som afholdes d. 7.6-10.6 på Scandic – Glostrup. Det er det kursus, der har betydet allermest for mig ift. at forstå kompleksiteten i spisning.
Det er et evidensbaseret behandlingskoncept, som er praktisk omsætteligt med det samme (materiale skal dog oversættes… men os der har været igennem kurset deler heldigvis dansk materiale med hinanden)
Vil du vide mere? Så tryk på linket og se de 5 videoer, som ligger der.
PS Der er deadline 6.5. så skynd dig at snakke med chefen;o)

Forældre kan kun deltage i kurset, hvis der samtidig er en fra barnets team med. Kontakt mig, hvis du er forælder og overvejer at deltage (info@lebahn.dk)

Der er lukket for kommentarer.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik