Supervision og rådgivning

Mange forskellige faggrupper har berøring med børn, der har spiseproblemer – indenfor normalområdet, specialområdet – både kommunalt og regionalt. Det mærkes tydeligt i det stigende antal henvendelser, som Lebahn har fået i tidens løb.

Som fagperson kan du udfordres i forhold til, hvordan du skal håndtere og hjælpe børnene, men også i forhold til, hvordan du skal gribe det an i forhold til forældrene. Det er ikke sjældent, at institutioners og skolers ”sund mad” politik ikke passer til den mad, børn med spiseproblemer typisk har med i madkassen. Hvis institutionen madordning, er det ofte, at barnet helt undlader at spise eller kommer i konflikt omkring maden.

På baggrund af dette er det nu muligt som fagperson at få hjælp hos Lebahn. Det kan ske i form at supervision eller rådgivning.

Supervision

Supervision gives typisk via telefon eller skype. Fagpersonen har den daglige kontakt med barn/familie og fremsender efter aftale videooptagelse samt journaloplysninger på barnet inden supervisionen.

Når begge dele er grundigt analyseret, foregår selve supervisionen.

Der er typisk tale om flere samtaler om det samme barn i et forløb.

Supervision gives også i forbindelse med sidemandsoplæring: Fagpersonen deltager i et behandlingshjemmebesøg, hvor Lebahn har ansvaret for det. Fagpersonen overtager over tid behandlingsforløbet. Det giver mulighed for gradvist at opnå kompetencerne i trygge rammer.

Rådgivning

Rådgivning er typisk enkeltstående samtaler. Samme fagperson henvender sig ofte senere med en ny problemstilling/sag. Rådgivning gives ofte pr. telefon.

Det kan også foregå ved direkte kontakt. Der må påregnes kørselsudgifter, hvis kørsel er nødvendig.

Der er mange forskellige faggrupper, der har behov for denne rådgivning – lige fra den højtspecialiserede ergoterapeut i det regionale oralmotoriske team til pædagogen i en kommunal daginstitution, der i gruppen har et barn med spiseproblemer.

Kontakt Ulla Lebahn for en uforpligtende samtale: www.lebahn.dk/online-booking/

udklip_prof

Menu
Cookie- og privatlivspolitik