Sensorisk profil

Sensorisk Profil (Sensory Profile) er en test til vurdering af hvordan den testede opfatter og bearbejder sensoriske stimuli og oplevelser. Testen findes i flere udgaver – alt efter barnet/den voksnes alder – jo yngre barnet er, jo mindre detaljeret er testen. (0-6 mdr, 6-36 mdr, 3-10 år, 10+ år)

Testen er velegnet til at give et billede af, hvorledes børn opfatter, håndterer og reagerer på de sansestimuli/sensoriske oplevelser, som de modtager for i deres hverdag.
Med testen følger gode råd til dagligdagen og forslag til ændringer og til behandling, hvis der skønnes behov herfor.

Testen består af et spørgeskema, som udfyldes af barnets forældre (gerne sammen med terapeuten) og analyseres af terapeuten. Hvis der er stor forskel på barnets adfærd i forskellige miljøer, kan det være en god ide at udarbejde 2 profiler. Disse 2 profiler hjælper forældre og institution/skole til at forstå de forskellige opfattelser, der er af barnet, samt giver et nuanceret billede af barnets udfordringer dagen igennem.

Her kan du læse mere om sensorisk profil. (obs. teksten er fra 2005 og omhandler testen for de 3-10 årige – der er kommet nye testmanualer siden – senest en skole udgave – men grundinformationen om profilen er fortsat gyldig)

Kontakt Ulla Lebahn, hvis du gerne vil drøfte dit barns situation/overvejer om dit barn eller du selv skal testes. Her kan du se priser på alle ydelser.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik