Blog

Der kommer endnu et SOS approach to feeding kursus til Danmark :-)

For english – look further down

Desværre er det først i 2022, det sker… fordi teamets kalender er fuldt booket!
Sæt kryds i kalenderen d. 7.6-10.6, hvis du vil med OG gå ind og forhåndsreserver en plads. (nederst på siden er der en formular, du skal udfylde)
Når vi er klar med sted og pris, sender vi mail til alle, der har forhåndsreserveret med besked om at det er tid at tilmelde sig, hvis man vil beholde sin plads (14 dages frist). Derefter gives alle resterende pladser fri efter først til mølle princippet.

Vil du vide mere om konceptet og kursets indhold?

Kan du ikke vente til 2022? så kig i SOS approach to feeding teamets kalender. Vær opmærksom på at mange lande vælger at få simultantolket undervisningen (feks. Grækenland og Cypern, som er værter for kurset i 2020)

Vi har i sidste uge afsluttet dette års kursus med deltagere fra 8 lande og med 15 forskellige faggrupper.
Feedbacken på kursusindhold og relevans var – på nær en enkelt – i kategorierne god, meget god og excellent:-)

ENGLISH:
Unfortunately, it’s not until 2022 that this happens … because the team’s calendar is fully booked!
Book your calendar on 7.6-10.6 if you want to participate AND reserve a seat in advance. (at the bottom of the page there is a form to fill in)
When we are ready with the place and price, we send mail to everyone who has pre-booked with the message that it is time to sign up if you want to keep your seat (14 days deadline). Then all remaining seats are released according to the first-come, first-served principle.

Want to know more about the concept and the course content?

Can’t wait for 2022? Take a look at the SOS approach to feeding the team’s calendar. Please note that many countries choose to have their education simultaneously interpreted (eg Greece and Cyprus, who hosts the course in 2020)

Last week we completed this year’s course with participants from 8 countries and 15 different professional groups.
The feedback on course content and relevance was – except from one – in the categories good, very good and excellent 🙂

Professions:

Occupational therapist 32
Speech language pathologist 25
Dietitian 3
Health care nurse 2 (sundhedsplejerske)
Medical doctor 2
Social worker 2
Dr. orthopedagogue 1
Nutritinal expert 1
ped. assistant nurse 1
Physiotherapist 1
Psychologist 1
Public health nutritionist 1
SLP student 1
Sensory motor guide 1
SE trauma therapist 1

Countries:

Denmark 38
Sweden 28
Germany 2
Netherlands 2
Slovenia 2
Czech republic 1
Faroe Islands 1
Switzerland 1

Der er lukket for kommentarer.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik