CV – Ulla Lebahn

2.3

Jeg blev uddannet som ergoterapeut i 1985 og er medlem af ergoterapeutforeningen og SE foreningen.

ergo

De første mange år arbejdede jeg primært med voksne/ældre, der havde fået en blodprop eller blødning i hjernen. Jeg har uddannet mig indenfor dette område undervejs (BOBATH og FOTTgrunduddannelsen, samt flere mindre kurser omkring neuropsykologisk behandling).

Jeg har en solid grundviden, da jeg har arbejdet indenfor næsten alle specialer vedrørende behandling af fysiske sygdomme.

Kompetencer 2017:

  • Undersøge et barns/en families spiseproblemer samt problemer, der har relation til spisning (her tænker jeg specielt på sanseintegrationsproblemer og særlig sensitivitet)
  • Give familien grundig forklaring om årsager og sammenhænge
  • Rådgive i fht. evt. undersøgelser, der mangler at blive foretaget
  • Lægge en målrettet/detaljeret og prioriteret handleplan
  • Behandle barnet og familien i fht. de problemer, de har
  • Henvise til lokale eksperter inden for de områder, hvor jeg ikke selv har kompetencer
  • Give konkret vejledning til forældre
  • Give supervision til fagpersoner, der har behov for specialiseret sparring
  • Undervise fagpersoner i behandlingsmetoder og principper

Jeg behandler primært børn og unge i alderen 0-18 år, men vil ikke afvise voksne. En del forældre til behandlede børn har nemlig fortalt mig efterfølgende, at de selv har kunnet bruge behandlingsmåden og derved at kommet til at kunne spise mad, som de før har afvist.

Min baggrund:

2003 fik jeg arbejde på Kolding sygehus og brugte halvdelen af min tid på børneafdelingen.  Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne gøre en forskel i fht. til de børn, der havde svært ved at spise (spisevægring, svær kræsenhed og fobisk tilgang til mad). Der var meget lidt viden om ”småbørnsspisevægring” dengang samt en tendens til uhensigtsmæssige tiltag. Jeg blev mere og mere interesseret og begyndte at opsøge viden.

I 2005 fik jeg en unik mulighed for at følge med et barn til universitetsklinikken i Graz, Østrig, hvor barnet blev indlagt til sondeafvænning. Klinikken vænner børn af med at bruge sonde. Afvænningen  foregår ved hjælp af både negative og positive forstærkningsmetoder. Man arbejder på klinikken meget tværfagligt og med et særligt koncept, der kombinerer psykiatri og somatik. Konceptet kaldes populært for “Grazer-modellen”. Det blev det store vendepunkt. Efter jeg kom hjem, gik jeg i gang med at udbrede kendskabet til behandlingsmetoderne fra Graz. Samtidig arbejdede vi i teamet videre på at kombinere vore egne metoder med dem fra Graz, så det passede til danske forhold og kultur.

2007 oprettede jeg privat foredragsvirksomhed for at kunne tage ud og holde foredrag om behandlingskonceptet ”Grazer-modellen”. Jeg har siden holdt utallige foredrag for en bred vifte af fagpersoner, samt for forældre, foreninger, kommuner og sygehuse. Jeg så behovet for et større kendskab til behandling af børn med sansemotoriske spiseproblemer. I takt med at spiseteamet på Kolding sygehus fik flere og flere henvendelser, fik vi udviklet vores eget koncept. Jeg var den primære initiativtager, men havde store glæde af samspillet og samarbejdet med de øvrige 7 faggrupper i spiseteamet.

2009 var jeg medarrangør og indlægsholder ved den 1. nordiske konference om spiseproblemer hos børn, der blev afholdt i Oslo. Jeg har siden haft stor glæde af det netværk, der blev grundlagt der.

2011 modtog jeg ergoterapeutforeningens innovationspris – for mit arbejde med at udvikle og udbrede kendskabet til et nyt behandlingskoncept i Danmark samt for min evne til at skabe egen virksomhed.I mit firma steg efterspørgslen efter viden og efter behandling (fra andre dele af landet) Så i 2012 gik jeg på halv tid for at opbygge mit firma yderligere og i 2013 overgik jeg til udelukkende at arbejde i mit firma.

2012 fik jeg med hjælp fra PROTAC’s studie- og rejselegat mulighed for at tage på kursus- og studierejse til USA. Jeg tog på SOS feeding teams grund- og udvidet kursus, samt tog på studieophold på deres klinik efterfølgende.
Siden har jeg oversat og tilpasset SOS Feeding teams koncept til danske forhold, således at mine behandlingsmetoder og principper i dag består af det bedste fra Graz, Kolding og USA.

2013 startede jeg i min virksomhed på fuld tid. Samme år var jeg som gæsteforfatter med til at skrive en bog ”Spisning og sensitivitet”.  Hovedforfatter er psykolog Athina Dehlskov. Jeg skrev sidste kapitel. Det er muligt at læse kapitlet her.

i 2016 var jeg kursus arrangør for det tværfaglige kursus SOS Approach to Feeding Conference. Det er det kursus, jeg selv tog i USA og som har en meget central rolle i mit behandlingskoncept.

I 2016 startede jeg på Somatic Experiencing practioner uddannelsen (kort navn: SE terapeut) Det er en 3 årig efteruddannelse i behandling af chok og traumer. Mere viden om SE terapeutens arbejdsområde klik her.

i 2018 startede jeg på Somatic Experiencing practitioner børne uddannelsen. Den består af 4 moduler over 2 år.

Relevante kurser/konferencer samt videreuddannelse:

2019 Myobrace – Hans Jorgen (MRC – Myofunctional research co.)
2019 Functional assessment and remediation of Tehthered Oral Tissues (TOTs) – Lori Overland
2019 6th pediatric feeding conference Phoenix, Arizona – online deltagelse
2018 Somatic Experiencing practitioner (børn) – Ale Duarte (2 årig efteruddannelse – Modul 2)
2018 Somatic Experiencing practitioner – Sonia Gomez (3 årig efteruddannelse – Advanced 1)
2018 OMFT (oro-myo-functional-therapy) basis kursus – v/kæbekirurg Berry Verlinden og talepædagog Liset Maas-Houtekamer (3 dages kursus)
2018 Shame and Pride – coming to the authentic self – Peter Levine somatic experiencing therapy founder (4 dages kursus)
2018 Tarmenbakterier og overvægt i børnealderen v/ læge Cilius Esmann Fonvig,  Sutteteknik i teori og praksis v/ Kiropraktor Chaarlotte Giuliani, Sansemotoriske forudsætninger for at spise v/ ergoterapeut Helle Grøndahl (Temadag Nestle)
2018 Sensorisk bearbejdning og sensoriske forstyrrelser v. ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg (Fyraftensmøde Semper)
2018 Somatic Experiencing practitioner – Doris Rothbauer (3 årig efteruddannelse – Intermediate 2)
2018 Somatic Experiencing practitioner (børn) – Ale Duarte (2 årig efteruddannelse – Modul 1)
2018 Tongue tie Symposium i København (Mouth-based problems leading to dental issues, Speech
difficulties, failure to thrive and/or feeding and eating difficulties)
2018 Sunde børn – inspirations konference m. Landbrug og fødevarestyrelsen
2017 Somatic Experiencing practitioner – Doris Rothbauer (3 årig efteruddannelse – intermediate 1)
2017 Somatic Experiencing practitioner – Cornelia Rossi (3 årig efteruddannelse – beginner 2)
2017 5th pediatric feeding conference USA – online deltagelse
2017 Systemic Tracking – selfregulation in children – Ale Duarte (Somatic Experiencing)
2017 Spirit – Tracy Murnan Stackhouse (Sensory Processing – Integration, Reasoning Tool of Pediatric Occ. Therapy)
2016 Somatic Experiencing practitioner – Cornelia Rossi (3 årig efteruddannelse – beginner 1)
2016 Somatic Experiencing – introduktionskursus – Ursula Fürstenwald
2016 Udvikling af tarmsystemet – temaeftermiddag Semper nutritions
2016 Somatic Experiencing – trauma through a child´s eyes – Maggie Kline
2016 International conference on cerebral palsy (CP) and other childhood-onset disabilities (ICPC, EACD and IAACD)
2016 Introduction to Sensory Defensiveness:  a Comprehensive Treatment Approach – Patricia og Julia Wilbarger
2016 Oral Placement Therapy level 2 – René Roy Hill
2016 Oral Placement Therapy level 1 – René Roy Hill
2015 Børn som spiser for lidt –  foredrag Dorthe Bordal
2015 Tarmbakterier, probiotika og rollen som far – temadag Semper nutrition
2015 Feeding Therapy – a sensory motor approach – Lori Overland
2015 Sanseintegrations behandling til børn med lettere motoriske vanskeligheder – Ulla Sparholt og Katrine Jürgensen
2015 Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention for børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser – sensory processing measure (SPM, SPMP and quick tips) and Sensory tool kit – Diana Henry
2015 Nordic conference on children with feeding disorders – Oslo
2015 European conference of childhood disability (EACD) – Copenhagen
2014 Music and sound in therapy – Suzanne Evans Morris
2014 Sensory diets – Tracey Stackhouse
2014 Functional neuroscience – Focus on Sensory Processing Theories – Tracey Stackhouse
2014 Neuroaffektiv udviklingspsykologi – Tracey Stackhouse
2014 Sensory profile 2 and School companion (winnie Dunn)
2014 Feeding and pre-speech programs for children with motor challenges – Suzanne Evans Morris
2014 Concious Connections – Somatic Experiencing (mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer) – Maggie Kline
2014 Sensory Profile 2 – Ulla Sparholt
2014 Refluks hos børn – foredrag Umahro Cadogan
2014 Neuroaffektiv udviklingssykologi – Susan Hart
2014 Læring kræver næring – Birgitte Flensholt
2014 Sensory profile – fortsætter – Ulla Sparholt
2014 Udvidet førstehjælp
2013 Stimulastik – solvej Darré
2013 Sensory profile – Ulla Sparholt
2013 ADHD og kost – Karen Nørby
2012 1 uges praktik ved SOS feeding team i Denver Colorado
2012 Senquential Oral Sensory (S.O.S) approach to feeding (basic and advanced)
2012 Castillo Morales – introduktionskursus
2011 Nordisk konference om spiseproblemer hos børn 0-18 år
2010 Constraint induced movement therapy (CIMT) in children with unilateral cerebral palsy
2009 Nordisk konference om spiseproblemer hos børn 0-18 år
2007 Oralmotoriske dysfunktioner hos børn (Hammel neurocenter)
2006 Børn – hjælpemidler og anden støtte til leg, aktivitet og deltagelse i hverdagen – temadag
2004 AMPS (assesment af motor and perceptual skills)
2003 Ergoterapeutisk supplements kursus (Bobath)
2002 Undersøgelse af synkefunktionen hos senhjerneskadede patienter
2002 ICF – international klassicifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand
1995 Undersøgelse og behandling af den voksne hemiplegiker (3 ugers Bobath grundkursus)

Menu
Cookie- og privatlivspolitik